Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 27.3.2019

Rekisterinpitäjä: Asunto Oy Edis, asoyedis@gmail.com, isännöitsijä: Esa Suvanto, puh: 040 731 7390

Keräämme henkilötietoja Asunto Oy Ediksen taloyhtiöön liittyvän asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Keräämme henkilötietoja taloyhtiön maksujen keräämistä sekä taloyhtiön asioista tiedottamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
- taloyhtiön isännöitsijä
- tilitoimisto, joka hoitaa taloyhtiön kirjanpidon
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
- sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.